Urlop w Zakopanem

Urlop w Zakopanem


wyjazd o charakterze turystycznym zdecydowanie największa popularnością cieszą się w sezonie urlopowym – przede wszystkim letnim oczywiście, ale i o zimowym nie wolno w tym miejscu zapominać. Jeżeli chodzi właśnie o zimowe wyjazdy, to najbardziej sprzyjającą dla nich porą są zimowe ferie – jak wiadomo, w naszym kraju podzielone są one na trzy części, a uczniowie z poszczególnych województw rozpoczynają je w różnych terminach. Miejscem, gdzie bardzo często są organizowane w ferie ze szkół wyjazdy jest naturalnie Zakopane – nie darmo wszak określane mianem zimowej stolicy Polski. Rzecz jasna w tym czasie do Zakopanego wyjeżdżają również i prywatne osoby, wcale nie musi być to wypoczynek zorganizowany przez placówkę szkolną. Odnośnie takich wyjazdów, to uznać je można za dość kontrowersyjne – ale to już kwestia indywidualnych upodobań. Ponieważ Zakopane jest jedną z najbardziej popularnych miejscowości turystycznych w naszym kraju (nie tylko zimą, ale i latem), to w sezonie panuje tam po prostu niemiłosierny tłok. Kolejna sprawa to taka, że obowiązujące tam ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy nawet i nie najgorzej sytuowane finansowo osoby. Nie ma co ukrywać – to naprawdę drogie miasto. Dla przykładu turystów do korzystania z usług lokali gastronomicznych „zmusza się” na wiele sposobów. Każdy, kto tam był zwróciła zapewne uwagę na to, że w mieście tym, na ulicach nie ma ławek, gdzie można na chwilę przysiąść i odpocząć. Jeżeli ktoś jest zmęczony i chce przysiąść choćby na chwilę, musi niestety wejść do jakieś knajpy, a żeby tam siedzieć – to trzeba coś zamówić. Reasumując to wszystko, górale nie powinni być aż tak strasznie zaskoczeni faktem, iż w podczas tegorocznych ferii zimowych nie zarobili tyle, ile się spodziewali. W porównaniu z minionym rokiem były to dochody o przeszło trzydzieści procent niższe – a zatem różnica mocno odczuwalna. Górale tłumaczą to naturalnie nie swoją własną pazernością, ale tym, że w mieście zaprzestano inwestowania w wyciągi narciarskie. Władze Zakopanego liczą na to, że turystów przybędzie dzięki inwestycjom, jakie zaczęto w mieście przeprowadzać. Najważniejsze inwestycje dotyczą Krupówek – to najbardziej reprezentatywna ulica Zakopanego i jednocześnie jedna z najbardziej znanych ulic w naszym kraju. Tłoczno i gwarno jest tutaj zawsze, a przy okazji również niemiłosiernie drogo. W każdym bądź razie jeżeli ktoś, będąc w Zakopanem zastanawia się, gdzie może kupić oryginalne oscypki, powinien udać się właśnie na Krupówki. Teraz ma powstać tutaj handlowa galeria z prawdziwego zdarzenia, w planach jest również wybudowanie nowego hotelu oraz przebudowanie tych już tutaj funkcjonujących i tym podobne. Projekty określane są mianem bardzo nowoczesnych. Czy to pomoże i odniesie zamierzony efekt – czas pokaże. Zakopanemu marazm turystyczny z całą pewnością nie grozi, nie mniej jednak na pewno by nie zaszkodziło – a wręcz przeciwnie – gdyby górale zdecydowali się na wprowadzanie bardziej rozsądnych cen, bo te aktualne mnóstwo osób jednak skutecznie odstraszają.
ZABYTKI W POLSCE
CHEŁMNO Renesansowy ratusz Ratusz chełmiński jest jednym z naj­bardziej znanych zabytków w historii naszej architektury. Wąski gzyms obie­ga dookoła budynek i stanowi jedyne podparcie dla ciężkich kolumn oraz wsporników. Wydaje się to niepraw­dopodobne, aby na tak wątłym ele­mencie dekoracyjnym opierała się cała konstrukcja bogato dekorowanej, olbrzymiej attyki! W ten właśnie spo­sób anonimowy architekt zaprojekto­wał chełmiński ratusz. Nie była to jednak pierwsza siedziba władz miasta. Prawa miejskie Chełmno otrzymało w 1233 r. i był to wzór ustrojowy dla miast wschodniopomor-skich oraz mazowieckich. Prawdopo­dobnie po tej dacie, a w każdym razie przed 1298 r. w pobliżu środka rynku stanowiącego centrum miasta i węzeł komunikacyjny, zbudowany został ra­tusz gotycki. Był on znacznie mniejszy od obecnego (ok. 10x13 m), co udo­wodniły powojenne badania architek­toniczne. W ich trakcie odkryto w czę­ści północnej ceglane mury dochodzą- ce do 8 m wysokości oraz ostrołukowy gotycki portal. W XVI w. ratusz okazał się za mały i w 1567 r. położono kamień węgiel­ny, zaś rok później zawieszono wiechę na nowym budynku. Był on większy od poprzedniego (ok. 13x23 m) i re­prezentował już styl renesansowy. W I. 1584-1596 zbudowana została wieża, na której w 1590 r. zawieszo­no zegar. Główny akcent dekoracyjny stanowi ośmioosiowa attyka, za którą schowany został dach. Attyka jest podzielona różnego rodzaju kolumna­mi stojącymi na cokołach z wnękami, zaś wieńczący ją grzebień zbudowano z esownic, sterczyn i filarów, dodając wieżyczki w narożach. Nad węższymi elewacjami - południową i północną - pojawiły się ornamentowane szczy­ty. Umieszczenie kolumn na tle wnęk i inne detale dekoracyjne nawiązują do manieryzmu i decydują o malar-skości attyki dodając jej efekty świa­tłocieniowe. Tak wczesne zwieńczenie budowli attyką - to wyraźny wpływ idący z południa i pod tym względem chełmiński ratusz jest budowlą wyjąt­kową na terenie Pomorza. Należy do­dać, że okna znajdujące się na attyce przebite zostały w XIX w. Renesanso­wa dekoracja znajduje się także na elewacjach. Są to: od frontu czteroko-lumnowe portale (tylko północny z 1880 r.), zaś na każdej elewacji -rozbudowane obramienia okien pierwszego piętra z naczółkami. Pomieszczenia ratusza mają sklepie­nia kolebkowe lub krzyżowe (oprócz pierwszej sali na piętrze). W południo­wej części parteru znajduje się siedziba sądu, do której wchodzi się z rynku przez ozdobny portal. Dalej przechodzi się przez przedsionek, którego sklepie­ nie dekorowane jest pasami i rozetami. Część północna podzielona została na trzy pomieszczenia, w których zapew­ne znajdowały się: waga, więzienie i sklep. Klatka schodowa prowadzi na piętro, gdzie znajdowały się pokoje rady miejskiej. Przykryta drewnianym stropem sala północna - to miejsce na­rad kupców i rzemieślników. Przylega do niej pomieszczenie kancelarii i archi­wum, skąd przechodzi się do głównej sali obrad - izby radzieckiej. Tutaj, w niezbyt starannie wykutej wnęce stoi rzeźba figury Caritas z XVI w., zapew­ne przeniesiona z sali sądowej, bo­wiem jest ona symbolem miłosierdzia i sprawiedliwości Bożej. Przypuszcza się, że jest to pozostałość całej grupy rzeźbiarskiej, a przez analogie łączy z alegorycznymi postaciami wykonany­mi w gdańskim warsztacie rzeźbiar­skim Wilhelma van den Błocka. W dziejach ratusza nie było poważ­niejszych remontów ani przebudów. W XVIII w. jego główne sale ozdobio­ne zostały malowidłami, a w sali są­dowej zawisły tarcze herbowe rajców chełmińskich (niezachowane). Zmie­niał się hełm na wieży, często niszczo­ny przez wichury - obecny pochodzi z 1721 r. W XVIII w. do sali radziec­kiej przeniesiono sąd, a w 1743 r. miejscowy malarz Jan Roszkowski ozdobił ją malowidłami o treści biblijno-sądowej. W 1887 r. za attyką zbu-dowano drugie piętro umieszczając tam m.in. nową salę posiedzeń i loka-le biurowe; wtedy też zrobiono w at-tyce okna. Obecnie budynek ratusza nadal zajmują władze miasta, natomiast dawna sala radziecka mieści zbiory Muzeum Ziemi Chełmińskiej prezentujące dzieje Chełmna (m.in.sztandary cechowe, protokolarze pieczęcie, a także zbiór naczyń cynowych z XVII—XX w.).

Chcesz zmienić swój ogród? Domki drewniane to jest to!


Cytat dnia

“ Serwis poświęcony zabytkom, turystyce i agroturstyce. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek oraz dowiesz się o interesujących miejscach. Serwis dopiero się rozwija, więc opisy niektórych miejsc mogą być niekompletne lub może ich jeszcze nie być. Staramy się aby codziennie, jakiś obiekt został dodany.

Zapraszamy do czytania”