Wyprawa do Egiptu


Egipt to turystyczne marzenie bardzo wielu osób na całym świecie – nasz kraj pod tym akurat względem nie stanowi wyjątku. W dzisiejszych czasach wyprawa do kraju faraonów nie stanowi jakiegoś większego problemu – takie wycieczki znajdują się bowiem w ofercie praktycznie wszystkich biur turystycznych. Nie mniej jednak nie jest raczej wskazane wybieranie się tam w porze letniej – a to ze względu na bardzo wysokie temperatury o tej porze roku. Poza tym po sezonie jest zawsze taniej. Egipt przyciąga i fascynuje ludzi już od bardzo dawna – nawet jeszcze w epoce starożytnej do dzisiejszej Gizy wybierano się po to, aby ujrzeć słynne piramidy. Już w starożytności stanowiły one bowiem nie lada atrakcję turystyczną. Dzisiaj Dolina Królów to oczywiście obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Egiptu. Ten kraj to żywa historia i żeby rzeczywiście poznać go pod tym kątem tak, jak by się chciało, potrzeba na to wielu długich miesięcy – tymczasem oferowane przez biura wycieczki trwają tydzień albo dwa. W Egipcie znajduje się mnóstwo interesujących miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć. Z całą pewnością do tego grona zaliczyć trzeba Kair. Tutaj zaś koniecznie odwiedzić należy Muzeum Egipskie, gdzie podziwiać można mnóstwo zabytków świadczących o wspaniałej historii tego kraju, są to między innymi skarby znalezione w grobowcu Tutanchamona. Faraon tej jako władca nie odegrał żadnego w zasadzie znaczenia, nie mniej jednak odkrycie jego grobowca – w stanie kompletnie nie naruszonym – to jedno z najbardziej spektakularnych odkryć w historii całej archeologii. Turystyka stanowi w Egipcie najważniejsze źródło dochodów do państwowej kasy. Każdego roku kraj ten jest odwiedzany przez miliony gości z całego świata. Fascynuje ich Ne tylko historia i kultura egipska, ale też wiele innych rzeczy. w Egipcie nie brakuje bowiem kurortów wypoczynkowych, takich jak dla przykładu Szarm el-Szejk. Tutaj właśnie (ale nie tylko, o czym też trzeba pamiętać) są znakomite warunki do uprawiania nurkowania – egipskie rafy koralowe uchodzą za jedne z najpiękniejszych na całym świecie, o ile nie za najpiękniejsze. Poza tym z Szarm el-Szejk wyruszają wycieczki na górę Synaj. Generalnie rzecz biorąc, Riwiera Morza Czerwonego to miejsce, które turyści upodobali sobie w szczególności. Infrastruktura turystyczna jest tutaj bowiem rozwinięta znakomicie. Spośród innych bardziej znanych miejsc godnych zobaczenia wymienić można między innymi Abu Simbel, Luksor oraz Aleksandrię. Wybierając się do Egiptu, warto wcześniej poczytać co nieco na temat panujących tam zwyczajów. Nie wolno zapominać, iż jest to kraj arabski, w którym religią jest islam – to zupełnie inna kultura aniżeli nasza europejska. Poza tym zagraniczni turyści nie mogą poruszać się po tym kraju samodzielnie – wszystkie wycieczki są konwojowane. Nawet, jeżeli ktoś tam jedzie na własną rękę, bez pośrednictwa biura podróży, jest zobowiązany do wynajęcia konwoju. Jest absolutnie konieczne i niezbędne ze względów bezpieczeństwa, takie są tam przepisy.
ZABYTKI W POLSCE
Zamek krzyżacki Nidzica Warownia ta należy do grupy zamków krzyżackich budowanych pod koniec XIV w., w okresie rozkwitu gospodar­czego i politycznego zakonu, kiedy za­mki tracity swój surowy charakter kla­sztorny i stawały się reprezentacyjnymi rezydencjami. Zaszły wtedy zmiany w rozplanowaniu - zamiast prawie kwadratowego plan zamku przybiera postać wydłużonego prostokąta (m.in. w Kętrzynie i Działdowie), często zanika przedzamcze, które go funkcję przej­muje miasto. z wydłużonym rynkiem i rozbudowa­nym systemem obronnym (lianę ba­szty, dwie bramy, fosa). Zamek zbudowany został z cegły na kamiennych fundamentach i zajął po­wierzchnię o wymiarach ok. 51 x34 m. Zabudowa otoayła dziedziniec (ok. 39x17 m). Od strony wschodniej wznosi się reprezentacyjny dom mie­szkalny w formie prostokąta (34x14 m) Zabudowania klasztorne przekształcone zostają w różnego rodzaju pomieszae-nia rycerskie, biesiadne, gościnne, itd. Pod kątem obronnej rezydencji, a nie klasztoru zaprojektowany został ok. 1380 r. murowany zamek w Nidzicy (nazwa zamku i miasta od pruskiej na­zwy rzeki Nidy - Nydda). Budując ten zamek wielki mistrz Winrich von Kni-prode umocnił granicę państwa z Ma­zowszem, której do tej pory strzegła w tym miejscu tylko drewniana, potem murowana strażnica na terenie późniejszego przedzamaa. Pod budo­wę zamku wybrano wzgórze otoaone z trzech stron bagnami; jedyne dojście znajdowało się od strony wschodniej. Jednocześnie na zachód od zamkowe­go wzgórza założone zostało miasto trzech kondygnacjach. Na jego pię­trze znajdowały się: kaplica, refektarz kancelaria o sklepieniach gwiaździ­stych i krzyżowo-żebrowych, oświetlo­ne dużymi ostrołukowymi oknami. Tu zachowały się malowidła wykonane w XV w., m.in. na sklepieniu kaplicy przedstawieni są aniołowie, a w refek­tarzu nad wejściem Chusta św. Wero­niki adorowana przez anioły i tarcze herbowe. Najwyższa kondygnacja peł­niła funkcję spichlerza, dookoła pro­wadzi obronny ganek, który łąay się z gankami murów obronnych. Wzdłuż muru północnego i południowego zlo­kalizowane zostały piętrowe budynki gospodarcze. Natomiast od strony wschodniej wznosi się trzykondygna­cyjny budynek z bramą wysuniętą na — zewnątrz w formie szyi i dwoma czwo­robocznymi, pięciokondygnacyjnymi wieżami w narożnikach (wysokość po­nad 35 m). Są one również wysunięte poza linię murów i flankują dostęp do bramy oraz murów bocznych. Przez przerzucony nad fosą most przechodzi się na podzamcze, z którego zachował się mur ze strzelnicami, kolista basteja (wysokość 16 m) w narożniku połu­dniowo-wschodnim oraz niski budy­nek bramny; ta zabudowa powstała w 1517 r. W sumie nidzicka warownia stanowi przykład monumentalnej ar­chitektury obronnej i jednocześnie plan zamku oraz jego usytuowanie w stosunku do miasta charakteryzuje symetria rzadko spotykana w tego ro­dzaju rozwiązaniach przestrzennych. Początkowo zamek był siedzibą krzy­żackiego prokuratora, a od 1402 r. wójta. 12 lipca 1410 r. Nidzica została zdobyta przez Polaków bez walki, w czasie przemarszu wojsk króla Ja­giełły pod Grunwald. Po zwycięstwie nad Krzyżakami król nadał Nidzicę księciu mazowieckiemu Januszowi I, ale już trzy lata później powróciła do Krzyżaków. W 1454 r. zamek opano­wali mieszczanie nidziccy, którzy przy­stąpili do Związku Pruskiego - organi­zacji szlachty i miast skierowanej prze­ciw zakonowi. Warownia oddana zo­stała wtedy Polakom, jednak po koń­czącym wojnę trzynastoletnią pokoju toruńskim w 1466 r. przyznana zosta­ła Krzyżakom i stała się siedzibą kom-tura. Wtedy nastąpiła przebudowa zamku, potem przedzamcza. Krzyżacy przebywali w Nidzicy do chwili roz­wiązania zakonu w 1525 r. Należała jeszcze do Prus Książęcych, Branden­burgii (1657) i Królestwa Prus (1704). W XVIII w. zamek i przedzamcze znisz­czyły pożary, a w 1812 r. wojska fran­cuskie. Od całkowitej zagłady uratował go powiatowy radca prawny Ferdy­nand Gregorovius, który w 1830 r. wy­remontował zamek i umieścił w nim sąd z więzieniem. Prace remontowe prowadzono także w 1933 r., zaś w 1945 r. zamek został częściowo spa­lony. Zabezpieczanie budynku i jego adaptacja trwała od 1959 do 1965 r. Zachowane materiały ikonograficzne pozwoliły na zrekonstruowanie m.in. najbardziej zniszczonego skrzydła wschodniego, wprowadzono też nowe drewniane krużganki spełniające wy­mogi bezpieczeństwa. W zamku znaj­duje się obecnie dom kultury i dom wycieczkowy.Cytat dnia

“ Serwis poświęcony zabytkom, turystyce i agroturstyce. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek oraz dowiesz się o interesujących miejscach. Serwis dopiero się rozwija, więc opisy niektórych miejsc mogą być niekompletne lub może ich jeszcze nie być. Staramy się aby codziennie, jakiś obiekt został dodany.

Zapraszamy do czytania”